Košarica
Nema proizvoda u vašoj košarici!

GDPR

 
Osnovne odredbe o obradi i zaštiti Vaših podataka (Izjava o privatnosti) 
 
 
 
"GULIANO TRADE" OOD, EIC: 203472190, sa sjedištem i adresom uprave: Sofia, gh. HRISTO SMIRNENSKI, bl. 36, ulaz A, sprat 2, stan 6 je tvrtka koja je putem platforme VM ZONA administrator osobnih podataka, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. 
 
"GULIANO TRADE" doo ulaže sve potrebne resurse i provodi najstrože mjere zaštite sigurnosti i integriteta svih osobnih podataka prikupljenih od naših kupaca. Slijedimo načela zakonite, savjesne i transparentne obrade osobnih podataka naših kupaca. 
 
Stoga prikupljamo i obrađujemo dostavljene podatke samo u svrhu posebnih, izričito navedenih i legitimnih svrha te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu s tim svrhama. 
 
Implementirali smo sustave i procese kako bismo osigurali da su podaci koje prikupljamo i pohranjujemo svedeni na minimum te da su povezani i ograničeni samo na ono što je neophodno za ispunjavanje svrhe za koju smo ih prikupili. Trudimo se da Vaši osobni podaci uvijek budu točni i ažurni, a također se oslanjamo na Vas da ćete iste, ukoliko uočite netočnost u Vašim podacima, pravovremeno ukloniti. 
 
Uvjeravamo vas da smo implementirali sustave koji osiguravaju da ne pohranjujemo vaše podatke dulje nego što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. 
 
Također, skrećemo pozornost na mogućnost da u bilo kojem trenutku i bez potrebe navođenja razloga povučete privolu za obradu Vaših podataka te ih po želji izbrišete, osim ako ne postoje drugi legitimni razlozi za njihovo čuvanje. Budući da nam je prioritet da se obrada provodi na način koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, implementirali smo sigurnosne mehanizme i mehanizme ograničenog pristupa . 
 
"GULIANO TRADE" DOO JE ADMINISTRATOR OSOBNIH PODATAKA I PRIŠTAVA SE ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONODAVSTVA (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - UREDBA (EU) 2016/679, ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I DR.). 
 
 
 
OSOBNI PODACI I OBRADA OSOBNIH PODATAKA 
 
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju je moguće identificirati. Osobni podaci uključuju vaše ime, broj socijalnog osiguranja, e-mail adresu, broj telefona, poštansku adresu itd. 
 
Obrada znači svaku radnju ili skup radnji koje se izvode na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka automatskim ili drugim sredstvima prikupljanja, snimanja, organiziranja, strukturiranja, pohrane, prilagodbe ili izmjene, dohvaćanja, konzultacije, uporabe, otkrivanja prijenosom, distribucijom ili drugi način na koji su podaci dostupni, raspoređeni ili kombinirani, ograničeni, izbrisani ili uništeni. 
 
OSOBNE PODATKE KOJE PRIKUPLJA I OBRAĐUJE "GULIANO TRADE" DOO. NAMJENE OBRADE. 
 
Vaše podatke prikupljamo dobrovoljno kada nam ih dostavite, s obzirom na vašu izraženu želju za sklapanjem ugovora o uslugama koje pružamo. Nakon sklapanja Ugovora, Vaši podaci će se obrađivati ​​u svojstvu stranke u ovom Ugovoru iu vezi s izvršavanjem naših obveza iz njega. Pružanje ovih podataka omogućuje nam identifikaciju relevantne osobe kao stranke u ugovoru i kao nositelja prava/obveza iz istog. Tri imena, jedinstveni matični broj i adresa osobe dio su minimalnog sadržaja svakog ugovora. U slučaju da ih osoba odbije dostaviti, "JULIANO TRADE" doo neće moći sklopiti ugovor. Kako bismo mogli ispuniti sklopljene ugovore, potrebno je obrađivati ​​osobne podatke osoba s kojima smo ih sklopili. U protivnom nećemo moći ispuniti svoje ugovorne obveze. 

 

- Osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za ostvarivanje prava iz sklopljenih ugovora, kao i kada je potrebno za rješavanje pravnih sporova. 
 
 
 
- Osobne podatke obrađujemo kada smo, prema važećim zakonima, obvezni dati podatke nadležnim tijelima. 
 
 
 
- Obrađujemo osobne podatke kako bismo ispunili obveze koje proizlaze iz računovodstvenog i poreznog zakonodavstva - u Republici Bugarskoj zahtijeva se prikupljanje određenih računovodstvenih i komercijalnih podataka, uključujući pohranjivanje tih informacija određeno razdoblje, kao i bilo koje druge relevantne podaci i dokumenti za oporezivanje. U ispunjavanju ove obveze, relevantne informacije i dokumenti koji sadrže osobne podatke pohranjuju se na razdoblja propisana relevantnim zakonima. 
 
PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA, UKLJUČUJUĆI U ZEMLJE IZVAN EU 
 
"GULIANO TRADE" doo ne dijeli, prodaje, iznajmljuje, trguje niti prenosi osobne podatke prikupljene od svojih kupaca. 
 
Iznimno i uz postojanje pravne osnove, Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni trećim stranama na sljedeći način: 
 
- Može se prenijeti kao imovina u vezi s poslovnim spajanjem ili prodajom ili kao dio našeg poslovanja ili kao dio korporativne reorganizacije ili drugih promjena u korporativnom upravljanju. 
 
Pružateljima usluga nije dopušteno zadržati za vlastitu upotrebu ili koristiti podatke izvan naših uputa, zadržati ih dulje nego što je potrebno za obavljanje navedene usluge. 
 
U slučaju prijenosa podataka, "GULIANO TRADE" doo se obvezuje treće strane, kupce, zaposlenike i partnere, na čuvanje povjerljivosti podataka te se obvezuje da će se Vaši osobni podaci koristiti samo u dogovorene svrhe i da se nikada ne koriste za Vašu identifikaciju kao pojedinca. , kontaktirati s vama ili vam slati poruke, izvan svrhe za koju su dostavljene. Trećim stranama ili partnerima bit će dopušteno primati samo one informacije koje su im potrebne za obavljanje svojih funkcija u naše ime. Osim toga, osobne podatke moraju obrađivati ​​u skladu s politikom privatnosti "GULIANO TRADE" doo, kao i važećim zakonima o zaštiti podataka. 
 
U vezi s gore navedenim, u vezi s dijeljenjem Vaših podataka, obavještavamo Vas da se Vaši podaci neće prenositi i/ili obrađivati ​​izvan EU. 
 
Vaši osobni podaci mogu se dati državnim tijelima samo kada je to propisano zakonom i pod uvjetima navedenim u njemu. 
 
RAZDOBLJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA OD STRANE "GULIANO TRADE" doo 
 
Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha i dokazivanje njihovog ispunjenja ili u skladu s Vašim uputama i željom da povučemo Vašu privolu za obradu Vaših podataka i da ih izbrišemo. 
 
VAŠA PRAVA U VEZI SA DOSTAVLJENIM OSOBNIM PODATKIMA 
 
1. Pravo na informaciju 
 
U svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije: 
 
- pohranjuju li se vaši osobni podaci; 
 
– svrhe za koje se obrađuju; 
 
- koje se kategorije osobnih podataka obrađuju; 
 
- primateljima kojima se osobni podaci otkrivaju; 
 
– očekivano razdoblje na koje će biti pohranjeni; 
 
- postoji li automatizirano donošenje odluka i profiliranje podataka. 
 
 
 
2. Pravo na povlačenje 
 
Ako ste dali privolu za korištenje svojih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku s primjenom u budućnosti, bez navođenja razloga. 
 
3. Pravo na ispravak 
 
Ako ustanovite da su vaši podaci koje pohranjujemo netočni, možete nas kontaktirati kako bismo ih ispravili. 
 
4. Pravo na brisanje podataka 
 
Imate pravo zahtijevati brisanje vaših podataka bez nepotrebnog odgađanja. Izbrisat ćemo ih u razumnom roku, čim se uvjerimo da ne postoje druge osnove koje zahtijevaju njihovu obradu/pohranu. 
 
Nakon brisanja Vaših osobnih podataka, s naše strane više nije moguće davati podatke o njima. 
 
5. Pravo na ograničenje obrade 
 
U određenim slučajevima – primjerice, kada osporavate točnost podataka, prilikom provjere osnova njihove pohrane i sl., imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka. Za vrijeme trajanja ograničenja možemo pohraniti samo osobne podatke, a ostale radnje obrade moguće su samo uz vaš pristanak. 

 

6. Pravo na prenosivost podataka 
 
Na vaš zahtjev, prenijet ćemo ili prenijeti podatke vama ili drugom voditelju obrade u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom formatu. Izravan prijenos podataka odvija se samo ako je to tehnički izvedivo. 
 
7. Pravo na prigovor 
 
U svakom trenutku i bez navođenja razloga možete se usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, uključujući profiliranje, kao iu slučajevima kada se Vaši podaci obrađuju na temelju obavljanja zadaće od javnog interesa ili obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa. 
 
8. Pravo da ne budete podložni odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi podataka, uključujući profiliranje. 
 
U ovom trenutku "JULIANO TRADE" doo ne provodi automatiziranu obradu podataka. Uključujući profiliranje. 
 
9. Pravo na žalbu 
 
Imate pravo podnijeti prigovor protiv obrade Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu – Povjerenstvu za zaštitu osobnih podataka ili Sudu, ako smatrate da su Vam povrijeđena prava na zaštitu osobnih podataka. 
 
Komisija za zaštitu osobnih podataka: 
 
Grad Sofija, PC 1592, Bulevar "Prof. Cvetan Lazarov“ br.2 
 
Centar za informacije i kontakte - telefon: 02/91 53 318 
 
E-pošta: kzld@cpdp.bg 
 
Web stranica: www.cpdp.bg 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima ili povlačenje privole možete poslati na e-mail: sales@vmzona.com 
 
Imajte na umu da kada nas kontaktirate putem e-pošte sales@vmzona.com, podatke koje nam dostavite (vašu e-poštu, vaše ime i broj telefona) obrađujemo kako bismo odgovorili na vaša pitanja i riješili traženi problem. Obvezujemo se izbrisati podatke spremljene u vezi s tim kada njihova obrada više nije potrebna ili ćemo ograničiti obradu ako postoje zakonske obveze pohrane. 
 
 
 
Preuzmite GDPR izjave: 

 

 

 

Zahtjev DA SE ZABORAVI 
 
 
 
Zahtjev za prijenos LD 
 
 
 
Povlačenje privole za obradu osobnih podataka 
 
 
 
Suglasnost za obradu osobnih podataka