Korpa
Nema proizvoda u vašoj korpi!

Uslovi za GDPR

Osnovne odredbe u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka (Izjava o privatnosti) 
 
 
 
"GULIANO TRADE" OOD, EIC: 203472190, sa sjedištem i adresom upravljanja: Sofija, gh. HRISTO SMIRNENSKI, bl. 36, ulaz A, sp.2, stan 6 je kompanija koja je putem platforme VM ZONA kontrolor ličnih podataka, prema Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradu ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka. 
 
"GULIANO TRADE" doo ulaže sve potrebne resurse i sprovodi najstrože mere zaštite bezbednosti i integriteta svih ličnih podataka prikupljenih od naših kupaca. Pratimo principe zakonite, savjesne i transparentne obrade ličnih podataka za naše klijente. 
 
Stoga prikupljamo i obrađujemo dostavljene podatke samo u cilju specifičnih, eksplicitno navedenih i legitimnih svrha i ne obrađujemo ih dalje na način koji nije u skladu s tim svrhama. 
 
Implementirali smo sisteme i procese kako bismo osigurali da podaci koje prikupljamo i pohranjujemo budu svedeni na minimum te da su povezani i ograničeni samo na ono što je neophodno za ispunjenje svrhe za koju smo ih prikupili. Trudimo se da Vaši lični podaci uvijek budu tačni i ažurni, a također se uzdamo u to da ćete ih, ukoliko pronađete netočnost u podacima, blagovremeno ukloniti. 
 
Uvjeravamo vas da smo implementirali sisteme kako bismo osigurali da vaše podatke ne pohranjujemo duže nego što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. 
 
Također, skrećemo vam pažnju na mogućnost da u bilo kojem trenutku i bez potrebe navođenja razloga povučete svoju saglasnost za obradu vaših podataka i da ih po želji izbrišete, osim ako ne postoje drugi legitimni razlozi za njihovo čuvanje. Kako nam je prioritet da se obrada provodi na način koji jamči odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, implementirali smo sigurnosne i ograničene mehanizme pristupa. . 
 
"GULIANO TRADE" DOO JE ADMINISTRATOR LIČNIH PODATAKA I U SKLADU SA ODREDBAMA VAŽEĆEG ZAKONODAVSTVA (OPŠTI PROPISI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA - UREDBA (EU) 2016/67 PODATAKA O LIČNOSTI). 
 
 
 
LIČNI PODACI I OBRADA LIČNIH PODATAKA 
 
Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati. Lični podaci uključuju vaše ime, broj socijalnog osiguranja, adresu e-pošte, broj telefona, poštansku adresu itd. 
 
Obrada znači bilo koju operaciju ili skup operacija izvršenih na ličnim podacima ili skupu ličnih podataka automatskim ili drugim sredstvima prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, pohranjivanja, prilagođavanja ili modifikacije, pronalaženja, konsultacija, korištenja, otkrivanja prijenosom, distribucijom ili drugi način na koji se podaci stavljaju na raspolaganje, uređuju ili kombinuju, ograničavaju, brišu ili uništavaju. 
 
LIČNE PODATKE PRIKUPLJA I OBRAĐUJE "JULIANO TRADE" DOO. SVRHE OBRADE. 
 
Vaše podatke prikupljamo na dobrovoljnoj osnovi kada nam ih dostavite, s obzirom na vašu iskazanu želju da sklopite ugovor o uslugama koje pružamo. Nakon zaključenja Ugovora, vaši podaci će se obrađivati ​​u vašem svojstvu kao strane u ovom ugovoru iu vezi sa izvršavanjem naših obaveza prema njemu. Pružanje ovih podataka nam omogućava da identifikujemo relevantnu osobu kao stranu u ugovoru i kao nosioca prava/obaveza po njemu. Tri imena, jedinstveni građanski broj i adresa osobe dio su minimalnog sadržaja svakog ugovora. U slučaju da osoba odbije da ih dostavi, "JULIANO TRADE" doo neće moći zaključiti ugovor. Da bismo mogli ispuniti zaključene ugovore, potrebno je obraditi lične podatke osoba sa kojima smo ih zaključili. U suprotnom, biće nam nemoguće da ispunimo svoje ugovorne obaveze. 

 

- Lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za ostvarivanje naših prava iz zaključenih ugovora, kao i kada je to potrebno za rješavanje pravnih sporova. 
 
 
 
- Lične podatke obrađujemo kada smo, u skladu sa važećim zakonima, u obavezi da dostavimo informacije nadležnim organima. 
 
 
 
- Lične podatke obrađujemo kako bismo ispunili obaveze koje proizlaze iz računovodstvenog i poreskog zakonodavstva - u Republici Bugarskoj je potrebno da se sakupe određene računovodstvene i komercijalne informacije, uključujući i da se te informacije čuvaju određeni period, kao i sve druge relevantne informacije i dokumenti za oporezivanje. Za ispunjenje ove obaveze, relevantne informacije i dokumenti koji sadrže lične podatke čuvaju se na periode propisane relevantnim zakonima. 
 
PRENOS LIČNIH PODATAKA, UKLJUČUJUĆI U DRŽAVE VAN EU 
 
"JULIANO TRADE" doo ne dijeli, ne prodaje, iznajmljuje, ne trguje niti prenosi lične podatke prikupljene od svojih kupaca. 
 
Izuzetno i uz postojanje zakonskog osnova, Vaši lični podaci mogu biti otkriveni trećim licima na sledeći način: 
 
- Može se prenijeti kao imovina u vezi s poslovnim spajanjem ili prodajom ili kao dio našeg poslovanja ili kao dio korporativne reorganizacije ili drugih promjena u korporativnom upravljanju. 
 
Pružatelji usluga ne smiju zadržati za vlastitu upotrebu ili koristiti podatke izvan naših uputa, da ih čuvaju duže nego što je potrebno za obavljanje navedene usluge. 
 
U slučaju prijenosa podataka, "GULIANO TRADE" doo obavezuje treća lica, kupce, zaposlenike i partnere, da čuvaju povjerljivost informacija i da se obavezuju da će se vaši lični podaci koristiti samo u dogovorene svrhe i da se nikada ne koriste za identifikaciju vas kao pojedinca. , kontaktirati Vas ili slati poruke, izvan svrhe za koju su date. Trećim stranama ili partnerima će biti dozvoljeno da prime samo one informacije koje su im potrebne za obavljanje svojih funkcija u naše ime. Osim toga, oni moraju obrađivati ​​lične podatke u skladu sa i u skladu sa politikom privatnosti "GULIANO TRADE" doo, kao i važećim zakonima o zaštiti podataka. 
 
U vezi s gore navedenim, u vezi s dijeljenjem vaših podataka, obavještavamo vas da se vaši podaci neće prenositi i/ili obrađivati ​​izvan EU. 
 
Vaši lični podaci mogu se dati državnim organima samo kada je to predviđeno zakonom i pod uslovima navedenim u njemu. 
 
PERIOD OBRADE LIČNIH PODATAKA OD STRANE "JULIANO TRADE" DOO 
 
Vaše osobne podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje ciljeva i dokazivanje njihovog ispunjenja ili u skladu s vašim uputama i željom da povučete vašu saglasnost za obradu vaših podataka i da ih izbrišemo. 
 
VAŠA PRAVA U VEZI SA DALJENIM LIČNIM PODATKAMA 
 
1. Pravo na informacije 
 
Imate pravo u svakom trenutku zatražiti informacije: 
 
- da li se vaši lični podaci čuvaju; 
 
- svrhe za koje se obrađuju; 
 
- koje kategorije ličnih podataka se obrađuju; 
 
- primaoce kojima se otkrivaju lični podaci; 
 
- očekivani period u kojem će se čuvati; 
 
- postoji li automatizirano donošenje odluka i profiliranje podataka. 
 
 
 
2. Pravo na povlačenje 
 
Ako ste dali pristanak za korištenje vaših podataka, možete ga povući u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti, bez navođenja razloga. 
 
3. Pravo na ispravku 
 
Ako ustanovite da su vaši podaci koje smo pohranili netačni, možete nas kontaktirati da ih ispravimo. 
 
4. Pravo na brisanje podataka 
 
Imate pravo zahtijevati da izbrišemo vaše podatke bez nepotrebnog odlaganja. Izbrisat ćemo ih u razumnom roku, čim se uvjerimo da ne postoje drugi razlozi koji zahtijevaju njihovu obradu/čuvanje. 
 
Nakon brisanja vaših ličnih podataka više nije moguće davati informacije o njima s naše strane. 
 
5. Pravo na ograničenje obrade 
 
U određenim slučajevima – na primjer, kada osporavate točnost podataka, prilikom provjere osnova za njihovo pohranjivanje i sl., imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka. Za vrijeme ograničenja možemo pohraniti samo lične podatke, a druge aktivnosti obrade moguće su samo uz vaš pristanak. 

 

6. Pravo na prenosivost podataka 
 
Na vaš zahtjev, mi ćemo prenijeti ili prenijeti podatke vama ili drugom kontroloru u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom formatu. Direktan prijenos podataka odvija se samo ako je to tehnički izvodljivo. 
 
7. Pravo na prigovor 
 
Možete u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga, uključujući profiliranje, kao i u slučajevima kada se vaši podaci obrađuju na osnovu obavljanja zadatka od javnog interesa ili obrada je neophodna u svrhe naših legitimnih interesa. 
 
8. Pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi podataka, uključujući profilisanje. 
 
U ovom trenutku "JULIANO TRADE" doo ne vrši automatsku obradu podataka. Uključujući profilisanje. 
 
9. Pravo na žalbu 
 
Protiv obrade Vaših ličnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom organu – Komisiji za zaštitu ličnih podataka ili Sudu, ako smatrate da su Vam povrijeđena prava na zaštitu ličnih podataka. 
 
Komisija za zaštitu ličnih podataka: 
 
Grad Sofija, PC 1592, bul. „Prof. Cvetan Lazarov" br.2 
 
Centar za informacije i kontakte - telefon: 02/91 53 318 
 
Email: kzld@cpdp.bg 
 
Internet stranica: www.cpdp.bg 
 
Vaš zahtjev da ostvarite svoja prava u vezi s dostavljenim ličnim podacima ili da povučete svoje privole možete nam poslati na e-mail: sales@vmzona.com 
 
Imajte na umu da kada nas kontaktirate putem e-pošte sales@vmzona.com, podatke koje nam date (vaša e-pošta, vaše ime i broj telefona) obrađujemo kako bismo odgovorili na vaša pitanja i riješili traženi problem. Obavezujemo se da ćemo izbrisati podatke sačuvane u vezi s tim kada njihova obrada više nije potrebna ili ćemo ograničiti obradu ako postoje zakonske obaveze pohranjivanja. 
 
 
 
Preuzmite GDPR deklaracije: 

 

 

 

 

Zahtjev DA SE ZABORAVI 
 
 
 
Zahtjev za prenosivost LD 
 
 
 
Povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka 
 
 
 
Saglasnost za obradu ličnih podataka 

 

 

VMzona.com - Използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките. Съгласен съм